Algebraické výrazy

Teorie

Informace o videu

Délka videa: 11:58

Lektor: RNDr. Ivan Havlíček, CSc.

Obsah videa:

0:19 – algebraické výrazy

0:43 – zlomky

1:50 – dvojčleny

4:27 – dělené mnohočlenů, závorky

8:24 – řešení kvadratické rovnice, rozklad kvadratického trojčlenu na kořenové činitele

10:14 – mocniny

Příklady

Informace o videu

Délka videa: 17:24

Lektor: RNDr. Ivan Havlíček, CSc.

Obsah videa:

0:23 – příklad č. 1

4:17 – příklad č. 2

6:15 – příklad č. 3

8:22 – příklad č. 4

13:53 – příklad č. 5

Ke stažení

Matematika s Albertem