AnalytickÁ geometrie


přednáší lektorka Bankovní akademie

Mgr. Magdaléna Veselková

 

Analytická geometrie 1

1. část

Pravoúhlá soustava souřadnic, souřadnice bodu v rovině, délka a střed úsečky.

Vektor, operace s vektory(sčítání vektorů, skalární součin...

Informace o videu

Délka videa: 29:01

Lektor: Mgr. Magdaléna Veselková

Obsah videa:

0:52 – souřadnice

8:24 – vektory

15:10 – operace s vektory

19:08 – sčítání vektorů

2. část

5 příkladů k vektorům a operacím s vektory

Informace o videu

Délka videa: 17:28

Lektor: Mgr. Magdaléna Veselková

Obsah videa:

0:20 – příklad č. 1

5:48 – příklad č. 2

6:26 – příklad č. 3

9:01 – příklad č. 4

12:39 – příklad č. 5

 

Analytická geometrie 2

1. část

Parametrická rovnice přímky

Informace o videu

Délka videa: 13:58

Lektor: Mgr. Magdaléna Veselková

Obsah videa:

0:25 – parametrická rovnice přímky

2. část

a) Obecná rovnice přímky
b) Směrnicový tvar rovnice přímky

Informace o videu

Délka videa: 17:54

Lektor: Mgr. Magdaléna Veselková

Obsah videa:

0:14 – obecná rovnice přímky

12:17 – směrnicový tvar rovnice přímky

3. část

Vzájemná poloha přímek v rovině, příklady k procvičení 

Informace o videu

Délka videa: 17:59

Lektor: Mgr. Magdaléna Veselková

Obsah videa:

0:30 – příklad č. 1

1:47 – příklad č. 2

5:14 – příklad č. 3

8:20 – příklad č. 4

14:02 – příklad č. 5

 

Analytická geometrie 3

Informace o videu

Délka videa: 27:42

Lektor: Mgr. Magdaléna Veselková

Obsah videa:

0:22 – vzájemná poloha přímek v rovině

3:54 – příklad č. 1

11:23 – příklad č. 2

18:20 – příklad č. 3

25:25 – příklad č. 4

Ke stažení

Matematika s Albertem