Funkce

Funkce úvod

Informace o videu

Délka videa: 10:16

Lektorka: Mgr. Magdaléna Veselková

Obsah videa:                      

0:23 – definice funkce

2:26 – způsoby zadávání funkce – funkční předpis

3:53 – způsoby zadávání funkce - tabulkou

6:00 – způsoby zadávání funkce – grafem

7:42 – 1. příklad – rozhodněte zda se jedná o grafy funkcí

8:42 – 2. příklad – určení funkcí – zadání tabulkou

9:30 – 3. příklad – funkční předpisy – jedná se o předpisy funkcí?

Lineární funkce

Informace o videu

Délka videa: 8:46

Lektorka: Mgr. Magdaléna Veselková

Obsah videa:

0:21 – lineární funkce obecně

0:46 – speciální případy lineárních funkcí – funkce konstantní

2:21 – speciální případy lineárních funkcí – funkce přímá úměrnost

3:47 – předpis úplné lineární funkce

5:09 – celá lineární funkce

6:20 – význam koeficientů lineární funkce

Lineární funkce – příklady I

Informace o videu

Délka videa: 16:04

Lektorka: Mgr. Magdaléna Veselková

Obsah videa:

0:27 – Příklad 1 – načrtnutí grafu funkce

6:21 – Příklad 2 – načrtnutí grafu funkce

12:30 – Příklad 3 – určení, který z grafů je grafem funkce dle zadaného předpisu

14:01 – Příklad 4 – který předpis funkce odpovídá zadanému grafu

Lineární funkce – příklady II

Informace o videu

Délka videa: 12:03

Lektorka: Mgr. Magdaléna Veselková

Obsah videa:

0:28 – Příklad 1 – napište předpis lineární funkce, jejíž graf prochází zadanými body

2:20 – Příklad 2 – napište předpis přímé úměrnosti, jejíž graf prochází bodem A

3:50 – Příklad 3 – napište předpis lineární funkce zadané grafem

8:05 – Příklad 4 – slovní úloha na lineární funkce

Ke stažení

Matematika s Albertem