Rovnice a nerovnice

Lineární rovnice

Informace o videu

Délka videa: 21:25

Lektorka: Mgr. Petra Nádvorníková

Obsah videa:

0:20 – lineární rovnice v didaktickém testu

0:57 – katalog požadavků

1:28 – ekvivalentní úpravy rovnice

4:37 – počet řešení lineární rovnice

7:50 – příklad 1 – ekvivalentní úpravy rovnice

12:20 – příklad 2 – vyjádření veličiny ze vzorce

15:50 – příklad 3 – rovnice v součinovém a podílovém tvaru

Lineární nerovnice

Informace o videu

Délka videa: 16:13

Lektorka: Mgr. Petra Nádvorníková

Obsah videa:

0:20 – ekvivalentní úpravy nerovnic

3:50 – příklad 1 – řešte nerovnici, výsledek zapište jako interval a znázorněte

5:15 – příklad 2 – řešte nerovnici v R

13:43 – příklad 3 – řešte v R soustavu nerovnic

Kvadratická rovnice

Informace o videu

Délka videa: 10:45

Lektorka: Mgr. Dana Urbánková

Obsah videa:

0:28 – kvadratická rovnice – obecný tvar, normovaný tvar

1:15 – typové úlohy v maturitách

2:00 – řešení kvadratické rovnice – bez absolutního členu, lineárního členu

6:28 – řešení kvadratické rovnice – úplná kvadratická rovnice

Kvadratická rovnice - příklady

Informace o videu

Délka videa: 16:54

Lektorka: Mgr. Dana Urbánková

Obsah videa:

0:14 – příklad 1

3:54 – příklad 2

8:09 – příklad 3

14:48 – příklad 4

Exponenciální rovnice

Informace o videu

Délka videa: 18:27

Lektorka: Mgr. Dana Urbánková

Obsah videa:

0:27 – Exponenciální rovnice – úvod a metody řešení exp. rovnic

3:11 – Řešení exponenciálních rovnic úpravou na společný základ mocniny

5:01 – Příklad 1

8:48 – Řešení exponenciálních rovnic vytýkáním

10:21 – Řešení exponenciálních rovnic metodou substituce

16:36 – Řešení exponenciálních rovnic logaritmováním

Ke stažení

Matematika s Albertem