Funkce (pokračování)

Exponenciální funkce

Informace o videu

Délka videa: 12:20

Lektorka: Mgr. Magdalena Veselková

Obsah videa:

0:20 – Exponenciální funkce – předpis

5:10 – vlastnosti exponenciální funkce

7:22 – Příklad 1 – načrtněte graf funkcí daných předpisy

9:26 – Příklad 2 – vypočtěte tlak vzduchu

Kvadratická funkce

Informace o videu

Délka videa: 13:28

Lektorka: Mgr. Magdalena Veselková

Obsah videa:

0:18 – kvadratická funkce obecně, předpis kvadratické funkce

0:48 – y=ax2

4:38 – 1. Příklad – průsečíky paraboly, vrchol paraboly

8:15 – 2. Příklad – průsečíky paraboly, vrchol paraboly

11:50 – význam koeficientů kvadratické funkce

Kvadratická funkce – příklady

Informace o videu

Délka videa: 14:28

Lektorka: Mgr. Magdaléna Veselková

Obsah videa:

0:18 – 1. Příklad – graf fce, D(f), H(f), souřadnice vrcholu

6:22 – 2. Příklad – graf fce, D(f), H(f), souřadnice vrcholu

9:48 – 3. Příklad – předpis fce dané grafem

11:05 – 4. Příklad – určete graf fce

13:08 – 5. Příklad – určete graf fce

Ke stažení

Matematika s Albertem