Na Bělehrad!

Poslušně hlásím, že válka za císaře pána skončila, tak se Ti můžu plně věnovat. Provedu Tě maturitní ústní zkouškou a poradím Ti tak, že by ji zvládl i hostinský Palivec.

Já totiž znal jednoho, co furt maturoval, a ten to opakoval tak dlouho, až přešel po matuře rovnou do důchodu. Nalij si něco dobrého, jdeme na to!

Státní maturitní zkouška z češtiny obecně

a) didaktický test

 • ověřuje znalost pravopisu, tvarosloví, významu slov a skladby
 • vybírá se z připravených odpovědí a trvá 60 minut

b) strukturovaná písemná práce

 • jedná se o slohovou práci
 • vybírá se z 10 témat, u kterých je uveden slohový útvar a požadovaný počet slov
 • dodržení tématu, útvaru a rozsahu je závazné, práce se píše 90 minut
 • opravují ho vyučující na škole

c) ústní zkouška

 • probíhá na základě tzv. pracovního listu
 • pracovní list obsahuje 2 texty:
  1. je z vybraného literárního díla
  2. je ukázkou slohového útvaru
 • na pracovním listu jsou připravené otázky, na které si student připraví odpovědi
 • doba přípravy je 20 minut, k dispozici je papír a tužka
 • u vlastní zkoušky mluví student 15 minut, z toho cca 8 minut o literárním díle
 • měl by zodpovědět všechny otázky, které četl na pracovním listu
 • zkoušející se dohodnou na bodovém ohodnocení ihned po výkonu studenta

Výsledná známka je dána součtem bodů ze všech tří částí zkoušky. Výslednou známku stanovuje CERMAT, vysvědčení vydává škola.

Aktuální stav

V sekci češtiny naleznete lektorem řešený vzorový didaktický test z loňského roku 2014 i ten nový letošní.

Dozvíte se i aktuality k ústní zkoušce z češtiny včetně názorných ukázek ústních zkoušek. Postupně budeme sekci doplňovat i o rozbory jednotlivých literárních titulů k maturitní zkoušce…

Hodně zdaru!

Čeština se Švejkem