Jak postupovat při řešení didaktického testu - ROK 2015

Aktuální změny v roce 2015

Informace o videu

Video ke změnám v didaktickém testu z ČJ pro rok 2015

Délka videa: 17:51

Lektor: PhDr. Dana Brdková

Obsah videa:

0:30 – Jak je sestaven didaktický test?

1:40 – 10 dobrých rad pro test

4:25 – Typy testových úloh

5:37 – 1. Ověření znalosti pravopoisu

7:09 - 2. Slovotvorná a syntaktická analýza

7:45 - 3. Pochopení významu pojmenování

9:06 – 4. Syntaktická analýza věty a souvětí

10:23 – 5. Porozumění textu i jeho částem

11:24 - 6. Rozpoznání základního charakteru textu

12:32 - 7. Analýza výstavby výpovědi a textu

13:59 - 8. Porovnání textů

15:10 - 9. Orientace ve vývoji české a světové literatury

16:39 - 10. Orientace v mezipředmětových souvislostech

 

otázky 1-15

Informace o videu

Video rozboru aktuálního vzorového didaktického testu z ČJ pro rok 2015

Rozbor otázek č. 1 - 15

Délka videa: 16:23

Lektor: PhDr. Dana Brdková

Obsah videa:

1:08 – Otázka č. 1+ text k úlohám 2 - 6

3:31 – Otázky č. 2 - 4

5:36 – Otázky č. 5 – 6

6:32 – Text k úlohám 7 – 9 + otázky č. 7- 8

7:46 – Otázky č. 9 - 10

10:35 – Otázka č. 11 + Text k úlohám 12 - 14

12:20 – Otázky č. 12 - 14

14:05 – Otázka č. 15

 

otázky 16-23

Informace o videu

Video rozboru aktuálního vzorového didaktického testu z ČJ pro rok 2015

Rozbor otázek č. 16 - 23

Délka videa: 18:45

Lektor: PhDr. Dana Brdková

Obsah videa:

0:18 – Text k úloze 16

2:00 – Úloha 16

3:10 – Úloha 17

5:45 – Text k úlohám 18 – 22

8:47 – Otázky 18 - 19

11:50 – Otázky 20 - 22

16:15 – Otázka 23

 

otázky 24-32

Informace o videu

Video rozboru aktuálního vzorového didaktického testu z ČJ pro rok 2015

Rozbor otázek č. 24 - 32

Délka videa: 13:41

Lektor: PhDr. Dana Brdková

Obsah videa:

0:13 – Text k úlohám 24 – 26 + úloha 24

3:00 – Úlohy 25 - 26

5:05 – Úloha 27 + Text k úlohám 28 - 31

7:45 – Úlohy 28 - 29

9:52 – Úlohy 30 - 32

Ke stažení

Čeština se Švejkem