Vývojové tendence současného spisovného jazyka

 

Informace o videu

Vývojové tendence současného spisovného jazyka

Délka videa: 8:20

Lektor: PhDr. Dana Brdková

Obsah videa:

0:25 – popis současné češtiny

1:24 – hlavní tendence spisovného jazyka

2:32 – demokratizace jazyka

4:56 – intelektualizace jazyka

6:41 – další tendence

7:18 – nová slova v českém jazyce

Ke stažení

Čeština se Švejkem